Boudicca

De naam Boudicca deed het Romeinse invasie leger sidderen. Ze was een gevreesde krijger uit het Keltische Brittannië. Een intelligente, lange vrouw met bijzondere krachten. Boudicca zou een zware stem hebben gehad met rood haar dat tot op haar heupen viel en rond haar nek droeg ze een grote gouden ketting. Boudicca dankt haar bekendheid als leider van de opstand tegen de Romeinen in het jaar 61 na christus. Ze werd omstreeks 25 voor Christus geboren in een adellijke familie binnen de Inceni stam. Rond dit tijdstip waren de Romeinen actief het Romeinse Rijk aan het uitbreiden, ook in het huidige Groot Brittannië. Boudicca was getrouwd met Prasutagus, de koning van de Keltische stam Inceni. Deze krijgsheer was sinds 43 koning van zijn stam.

ROMEINEN

Bij de inval van de Romeinen in Engeland werden met de lokale stammen bondgenootschappen gesloten, waarvan de Inceni er een was. Koning Prasutagus was met de Romeinen overeengekomen dat zij de Romeinse overheersing zouden accepteren onder voorwaarde dat zijn vrouw Boudicca en twee dochters als de legale erfgenamen zouden worden aangesteld. Toen Prasutagus stierf, werden zijn bezittingen door de Romeinen geroofd. Volgens de Romeinen konden vrouwen niets erven en Prasutagus familie werd als slaaf behandeld en verloren de Iceni hun status als bondgenoot. Toen Boudicca hiertegen bezwaar maakte werd ze gemarteld en werden haar twee dochters verkracht.

OPSTAND

Boudicca kwam in opstand tegen de Romeinen. Ze sloot met het buurvolk de Trinovantes een bondgenootschap. Ze werd verkozen tot hun leider en in korte tijd wist ze samen met andere stammen een leger van 200.000 man bij elkaar te brengen. Haar troepen maakten geen gevangenen. En een schokkend aantal van 70.000 zou tijden gevechten het leven hebben gelaten. Na een paar succesvolle aanvallen kwam ze in de West Midlands tegenover een grote overmacht van het Romeinse leger te staan. Haar leger was hongerig en vermoeid en de Romeinen waren beter bewapend en beter gedisciplineerd. Alhoewel de Kelten in aantal groter waren, werd de slag na een uitputtende strijd verloren. Bijna alle Kelten werden gedood. Boudicca en haar dochters wisten te ontsnappen maar ze stierf korte tijd later. Het is niet duidelijk hoe Boudicca om het leven kwam; er bestaan twee versies. Een ervan beweert dat ze zichzelf vergiftigde om aan gevangenisstraf te voorkomen en de andere dat ze door ziekte werd geveld.

GRAF VAN BOUDICCA

Archeologische sporen van de gewelddadige opstand van Boudicca zijn bij opgravingen op verschillende plaatsen in Engeland aangetroffen. Het graf van Boudicca zou zich bevinden onder een McDonalds in de streek Kings Norton in Birmingham. De friettent bevindt zich naast de plek waar de laatste strijd zou zijn geweest van deze Keltische strijder. Volgens expert dr. Mike Heyworth, directeur van de Council for British Archaeology (CBA) zal het mogelijke graf van Boudicca binnen afzienbare tijd gevonden worden.

Boudicca wordt tegenwoordig gezien als een nationale heldin en een universeel symbool van het menselijke verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid.

Leave a Reply