Britse parlement

Het Verenigd Koninkrijk is een van de eerste landen met een parlementair bestel. Dit werd in 1204 ingesteld. Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland en is één van de machtigste Europese landen. Het parlement is de hoogste wetgevende macht van het Verenigd Koninkrijk en de Britse overzeese gebieden en zetelt in Londen. Aan het hoofd van het Britse parlement staat koningin Elizabeth II.

Britse parlement

Het Britse parlement bestaat uit twee kamers: het Lagerhuis (House of Commons) met 650 leden en het Hogerhuis (House of Lords) dat nu bestaat uit 792 leden. De landsdelen van het Verenigd Koninkrijk kennen een grote mate van autonomie. Schotland en Noord-Ierland hebben een eigen parlement en (deel)regering.

Hogerhuis

Het Hogerhuis heeft niet veel macht en de leden van het Hogerhuis danken hun lidmaatschap aan geboorte, benoeming of andere functies. Ze hebben dan ook niet veel bevoegdheden. Het is een zeer oud instituut met wortels in de Middeleeuwen toen de edelen de koning van advies dienden. Het Hogerhuis kan een wet niet blokkeren, wel de invoering uitstellen. Het Hogerhuis levert twee tot vier ministers in het kabinet.

Lagerhuis

Het Lagerhuis is de belangrijkste kamer van het Britse parlement. Het Lagerhuis telt 650 leden. Er zijn iedere 5 jaar verkiezingen die lopen via een districtenstelsel; per kiesdistrict wordt een vertegenwoordiger gekozen. Het Lagerhuis is te vergelijken met de Tweede Kamer. Meer weten over het kiesstelsel van Nederland? Lees de blog hierover.

Tradities in Britse parlement

In het Parlement van het Britse Lagerhuis zijn in de loop der eeuwen verschillende tradities ontstaan. Zo wordt nog altijd vergaderd in de Westminster. Stemmen de parlementsleden sinds de achttiende eeuw met de woorden ‘aye’, in plaats van yes, en ‘no’. En wanneer een parlementariër het eens is met de spreker wordt dikwijls luid ‘Hear! Hear!’ geroepen. Dit omdat applaus in principe niet is toegestaan. Dit gebruik is ontstaan in de zeventiende eeuw en stamt af van ‘Hear him! Hear him!’. Tegenwoordig wordt ’hear’ ook cynisch gebruikt als een oppositielid wil zeggen ‘luister naar de onzin die hij uitkraamt’.

Op de vloer van het parlement staan twee strepen. Hier mogen de leden niet overheen stappen om te voorkomen dat de parlementariërs elkaar te lijf gaan. Die traditie stamt nog uit de riddertijd.

Sinds de achttiende eeuw zijn pruiken in Engeland in gebruik. Mensen met invloed en macht droegen een pruik. De pruik liet het verschil zien in rijkdom en macht, evenals als de toga. Een bezienswaardigheid in het Britse Lagerhuis zijn de drie klerken die met de pruiken op hun hoofden aan de lange tafel zitten, met hun ruggen naar de voorzitter op diens troon.  Binnenkort komt hier een einde aan. De reden hiervoor is dat de klerken klaagden over de jeuk van de pruiken die van paardenhaar zijn gemaakt. Wel blijven ze hun toga’s dragen, als teken dat zij de experts zijn op het gebied van procedures en constitutionele zaken.

Tories en Whigs

In vroege tijden traden de Tories op als beschermers van de kroon. In 1832 kreeg de Tory Party de naam Conservatieve Partij. Tories is  een scheldnaam voor de conservatieve Britten. De tegenhanger van de Tories was de Liberal Party, de Whigs. De Whigs werden geassocieerd met de edelen, de rijken en de niet-kerkelijken. In 1988 vormden de Liberal Party en de Social Democrats de Liberal Democrats. In tegenstelling tot Tory wordt de term Whig niet langer gebruikt.

Leave a Reply