Engelse adel

We kennen allemaal de TV-serie Downtown Abby, maar wat is er nu eigenlijk nog over van de Engelse adel? Om de Engelse adel te omschrijven is niet zo gemakkelijk. Volgens Wikipedia is Peerage een systeem van adellijke titels, gebruikt in Groot-Brittannië. De naam peerage wordt algemeen gebruikt als verzamelnaam voor alle adellijke titels, een drager van een adellijke titel wordt daarom ook gezien als “peer”.

Rijkdom Engelse adel

Rond 1870 bezat de Engelse adel, bestaande uit baronnen, graven, markiezen, burggraven en hertogen, behalve macht en invloed ook enorme rijkdommen. Zij hadden veel grond en landhuizen die volhingen met werken van oude schilders en zeventiende-eeuwse meubels. Er werkten wel zo’n 50 personeelsleden op en in het landhuis. De Engelse adel liet havens aanleggen op hun land of mijnen openen. Zij hadden een onbezorgd leven en dachten dat dit nooit zou veranderen.

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog brengt voor de Engelse adel een enorme verandering teweeg. Alhoewel de Engelse adel enorm rijk was, waren de dagen van de Engelse adel geteld (men was zich daar amper van bewust). Bijna een miljoen Britten verloren tijdens de oorlog het leven. De Engelse adel leverde het merendeel aan de officieren, omdat ze gezond waren. Zij gingen voorop in de loopgravenoorlog en sneuvelden vaak als eersten. Veel landhuizen werden omgebouwd tot noodhospitalen voor de gewonden uit de oorlog. Eind jaren 30 had de Engelse aristocratie niet alleen een generatie zonen verloren, maar ook hun politieke aanzien.

Successierechten

Toen na de Eerste Wereldoorlog nieuwe belastingen en successierechten werden ingevoerd, konden veel adellijke families dit niet meer opbrengen en moest veel land worden verkocht. Ook werden de landhuizen opengesteld, maar bleef de eigenaar er wel wonen.

Erfrecht

Het is een Engelse traditie dat het erfgoed overgaat naar de oudste zoon. Heden ten dage is aan deze situatie nog niets veranderd en blijven de vrouwen vaak met lege handen achter. Men vond en vind dat alleen mannelijke erfgenamen een landgoed kunnen besturen. Het Engelse parlement heeft onlangs ingestemd met een wijziging van de opvolgingsregels voor de troon. De eerstgeborene zal opvolger worden en niet langer de oudste zoon.

Het Engelse parlement is echter nog niet van plan om deze hervorming ook voor de adellijke families door te voeren.  Er wordt wel actie gevoerd voor deze zaak. Ook vindt men dat titels moeten kunnen overgaan op vrouwen.

Bezoeken van de kastelen

Wil je zelf eens kijken hoe de Engelse adel woont? Het is leuk om rond te kijken bij de mooie landhuizen en kasten. Kent is daarvoor het aangewezen graafschap. Hier vindt u mooie middeleeuwse dorpjes en antiekwinkeltjes. Bezoek de vele Engelse kastelen zoals Leeds Castle of Hever Castle. Hier vindt u nog vele antieke meubels terug en schilderijen.

Weet jij nog een mooi kasteel om te bezoeken of weer jij meer over de Engelse adel? Laat het ons weten!

 

 

 

 

2 Responses

  1. Roel ten Klei
    Roel ten Klei 7 september 2017 at 17:48 | | Reply

    Erfrecht. Het is wat kort door de bocht om te zeggen dat de dames met lege handen achterbleven. Vaak werd er voor hen een jaargeld vastgesteld waar zij meestal zelf mee instemden. Of recht van vruchtgebruik van een deel van de erfenis. Er werd natuurlijk wel op gerekend dat zij zouden trouwen en op die manier voor hen gezorgd werd. Er zijn natuurlijk ook wel erfenissen of gedeelten daarvan waar de dames wel op konden rekenen, en die dan inbrachten in een huwelijk om zo ook wel een armlastige adelsman weer op de been te helpen.

Leave a Reply