Incasso in Engeland

Engelse bedrijven hebben de naam slecht te betalen. Om u hiervoor te behoeden deze blog over incasso in Engeland. Hoe werkt het in Engeland en waar moet u rekening mee houden als u zaken doet met Engelse bedrijven.

Incasso in Engeland in drie stappen

Hoe gaat u te werk als uw Engelse debiteuren uw facturen niet of veel te laat betalen? Belangrijk is geen afwachtende houding aan te nemen. Een groot deel van de Engelse MKB’ers heeft te maken met wanbetalers. En kunnen we in Nederland nog terugvallen op de crediteurenbescherming, dit geldt niet voor het Engelse rechtsstelsel. De wet staat hierbij voor iedereen een gelijke behandeling. Ga dus proactief te werk en volg de volgende stappen:

Stap 1: Verstuur een aanmaning

Als de afgesproken betalingstermijn ruimschoots overschreden is, is het raadzaam om bij Engelse debiteuren direct actie te ondernemen. Start met het versturen van een aanmaning. Om u zelf goed in te dekken, moet u 3 zaken duidelijk op papier zetten: de specificatie van de vordering, het inschakelen van een incassobureau als uw debiteur niet op tijd betaalt en de vermelding dat hij of opdraait voor de extra kosten. Om te voorkomen dat u een fout maakt in deze aanmaning is een professionele vertaling van het document aan te raden.

Stap 2: Draag uw openstaande vordering over

Blijft uw Engelse debiteur in gebreke, nadat u een aanmaning verstuurd heeft? Draag uw openstaande vordering dan over aan een incassospecialist met kennis van de Engelse markt. Het is voor een succesvol resultaat belangrijk dat zij de taal van uw debiteur spreken, de cultuur en betalingsgewoontes van het land kennen en vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving zijn.

Nog een tip: bepaal vooraf de tarieven voor de incassodienst(en) en spreek af dat het incassobureau de regie voert, de voortgang bewaakt en het aanspreekpunt blijft voor uw incasso in Engeland.

Stap 3: Start een buitengerechtelijke procedure

Blijft deze buitengerechtelijke aanpak zonder resultaat? Ga dan over tot een juridische procedure. Buitengerechtelijke kosten kunt u tot een maximum van 100 pond op uw debiteur verhalen. In Engeland kunt u daarbij 3 wegen bewandelen.

  • Europese betalingsbevelprocedure: een snelle, relatief goedkope procedure die uitkomst biedt als uw debiteur de vordering niet aanvecht. Deze aanpak is meestal kostendekkend en levert u een betalingsbevel op.
  • Small claims track: procedure voor vorderingen tot 10.000 pond. Onaantrekkelijk bij kleine vorderingen, omdat u slechts een deel van proceskosten kunt verhalen op de wederpartij.
  • Bodemprocedure: noodzakelijke procedure als uw vordering boven de 5000 pond betwist wordt in de betalingsbevelprocedure. U dient u vordering te onderbouwen en te motiveren met voldoende bewijs. Deze procedure kan tijdrovend zijn bij verweer.

Hopelijk hebben wij u zo een beetje kunnen helpen met incasso in Engeland. Heeft u nog tips? Wij vullen deze blog graag aan met nuttige informatie!

 

Leave a Reply