Industriële revolutie

Industriële revolutieDeze industriële revolutie is zeer belangrijk geweest in het vormen van onze huidige maatschappij. Tussen 1750 en 1830 ontstond in Engeland de industriële revolutie omdat in verschillende sectoren van de economie een omschakeling van handmatig geproduceerde naar machinaal vervaardigde goederen had plaats gevonden. De uitvinding van de stoommachine was de belangrijkste factor in het veranderingsproces. Nadat het apparaat door James Watt (1736 – 1819) geperfectioneerd was werd de machine omstreeks 1780 gebruikt in het productieproces. Men was vanaf dat moment niet meer afhankelijk van wind-, water- paardenkracht. Werkplaatsen en fabrieken konden overal opgericht worden omdat ze niet langer afhankelijk waren van stromend water of streken waar het met enige regelmaat waaide.

Gevolgen industriële revolutie

Kleine stukken landbouwgrond werden omgevormd tot grotere stukken grond waardoor de opbrengst van de grond vergroot werd en er meer voedsel beschikbaar kwam. Steeds minder mensen waren nodig in de landbouw. Ze hadden namelijk manieren gevonden om met minder tijd en minder arbeid een hogere opbrengst te verkrijgen. De bevolking groeide fors en vele van hen vertrokken van het platteland naar de stad op zoek naar werk.  Plattelandsmensen, die verhuisden naar de steden, kwamen terecht in kleine, overvolle arbeidershuisjes met onvoldoende hygiëne. In de stad schoten de fabrieken als paddenstoelen uit de grond en de vraag naar arbeid steeg. Nog nooit in de geschiedenis waren de steden zo groot geweest. Al deze nieuwe stadsbewoners zochten werk in de fabrieken en fabriekseigenaren zochten goedkope en snel lerende werkkrachten en die werden gevonden in de kinderen uit de arbeidswijken.

Kinderarbeid Industriële revolutie

De fabriekseigenaren betaalde de arbeiders heel weinig loon en de arbeids- en woonomstandigheden waren ronduit slecht. Veel Engelse steden werden in de 19e eeuw dan ook gekenmerkt door uitgestrekte slums of achterbuurten. Fabriekseigenaren bepaalden zelf hoeveel uur er per dag gewerkt moest worden en hoeveel zij daarvoor betaalden want de arbeiders hadden geen rechten. In de fabrieken werkten veel kinderen. In de periode tussen 1821 en 1850 werkte 60 procent van de tienjarige jongens uit de arbeidersklasse in Engeland. Als de kinderen geen baantje vonden moesten de kinderen gaan bedelen, stelen of ze kwamen in de prostitutie terecht.  Veel mensen kwamen in verzet tegen de kinderarbeid. Pas in 1874 werd door de overheid kinderarbeid verboden en het werd verboden om kinderen onder de 12 jaar in dienst te nemen. Ook kwam er een wet waarin stond dat vrouwen en jongens tot 16 jaar niet meer dan 11 uur per dag mochten werken. Dit was een belangrijke stap in de geschiedenis.

Migratie Industriële revolutie

Engeland liep voorop tijdens de industriële revolutie, maar uiteindelijk zou de hele wereld erbij worden betrokken. Landen en economieën worden steeds afhankelijker van elkaar en door migratie veranderd de samenleving ingrijpend. Het merendeel van de nieuwkomers in de periode tot 1850 was afkomstig uit Ierland en Duitsland.

De industriële veranderingen in de 18de en 19de eeuw zorgden niet alleen voor economische groei, er kwamen grote veranderingen, van het oude systeem was niet veel meer zichtbaar.  Nog een positief gevolg van de Industriële Revolutie is het feit dat de meeste mensen zich geen zorgen meer hoeven te maken over hun eerste levensbehoeften. Er is genoeg voedsel en de levensverwachting wordt alsmaar hoger; de sterftecijfers zijn flink gedaald.

Leave a Reply