Leger des Heils

Alhoewel het Leger des Heils “leger” heet, heeft het niets van doen met wapens en oorlog. Het is een internationale beweging en behoort tot de christelijke kerk.  Het Leger des Heils ziet het als zijn opdracht het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam mensen in nood te helpen zonder te discrimineren. Net als voor Jezus is voor het Leger iedereen gelijk.
WILLIAM BOOTH
Het Leger des Heils werd opgericht in Engeland door dominee William Booth. Hij werd geboren in 1829 in Nottingham als zoon van een aannemer. In zijn tienerjaren bekeerde hij zich tot het christendom en vertrok naar Londen om het Evangelie te prediken. In 1852 ontmoet Booth zijn vrouw Catherine Mumford tijdens een kerkdienst. In 1855 trouwden ze in de kapel van Stockwell. Al snel begon Catherine hem te ondersteunen in zijn strijd tegen armoede en het verkondigen van het Evangelie. Catherine stond vanaf 1860 ook regelmatig op de preekstoel.
OPRICHTING LEGER DES HEILS
Het leven in Londen werd in de negentiende eeuw gekenmerkt door armoede. Arbeiders werden zwaar onderbetaald en veel mensen zwierven over straat. Alcoholisme en ziekte vierden hoogtij. Booth wilde graag iets voor deze mensen doen. Hij predikte vol enthousiasme over het geloof en de liefde van God maar zijn boodschap kwam niet aan. De mensen hadden honger en daarom begon hij samen met anderen, behalve de boodschap van God, ook brood bij de mensen te brengen. In 1865 richtten William en Catherine Booth The Christian Mission op waar zij hulp boden aan de armen. Het was de bedoeling van Booth dat bekeerlingen lid werden van de plaatselijke kerken maar daar waren de kerken niet van gediend. Die wilden niks te maken hebben met deze armoedzaaiers en ex-alcoholisten.
SALVATION ARMY
William en Catherine zeiden daarom de kerk vaarwel en startten in 1878 hun evangelisatiegroep op onder de naam Salvation Army (Leger des Heils). Het werk van Booth begint daarmee vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan. Er ontstaat een leger van “soldaten”, dat vecht tegen armoede, prostitutie, uitbuiting en alcoholisme. Hun “wapens” bestaan uit drie dingen: soup, soap and salvation, oftewel, soep, zeep en redding.
ORGANISATIE
De organisatie kreeg een militaire structuur en -kleding. Het Leger des Heils kent ook rangen: Kapitein, Majoor, Lt. Kolonel, Kolonel, Commissioner, Generaal, Luitenant, Auxiliair Kapitein. De officieren worden heilsoldaten genoemd. Een heilsoldaat draagt de geloofsovertuiging uit en verleent directe maatschappelijke zorg aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben zoals daklozen, prostituees, eenzamen en verslaafden. Een heilsoldaat leidt en begeleidt daarnaast individuen en groepen op levensbeschouwelijk gebied. Zij ontvangen geen enkele vergoeding en zelfs de kosten van het uniform worden door henzelf betaald. De vlag van het Leger des Heils werd in 1878 door Catherine Booth ontworpen. De hoofdkleur is rood, welke kleur verwijst naar het bloed van Christus; de gele ster in het midden is het symbool van het vuur van de Heilige Geest en de blauwe kleur van de rand symboliseert de reinheid.
Catherine sterft in 1890 en William in 1912. 7 Van hun 8 kinderen hebben een leidinggevende positie binnen het Leger des Heils. Zo wordt het werk van William en Catherine Booth voortgezet. Tegenwoordig is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus Christus.
Heeft u meer informatie over het Leger des Heils laat het ons weten dan kunnen we deze blog aanvullen.

Leave a Reply