Ontstaan van het Anglicaanse geloof

In deze blog proberen we het ontstaan van het Anglicaanse geloof uiteen te zetten. Het begint bij Hendrik VIII. Hij was de tweede koning uit de Tudor-dynastie en regeerde van 1509 tot zijn dood in 1547. In de tijd van de reformatie ontstond er een politieke strijd tussen Hendrik VIII  van Engeland en de Paus van Rome en dit alles draaide om een vrouw. De echtgenote van Hendrik VIII, Catharina van Aragon, kon hem geen mannelijke nakomeling bezorgen. Hun dochter werd niet als volwaardig troonopvolger beschouwd en daarom wilde Hendrik scheiden. Hij wilde zijn huwelijk door de paus onwettig laten verklaren om met zijn minnares Anna Boleyn te kunnen trouwen, die inmiddels zwanger van hem was.

Ontstaan van het Anglicaanse geloof

De Paus weigerde toestemming voor een scheiding en nam het op voor de heilig beschouwde huwelijksband. Door zichzelf aan het hoofd van de van Rome afgesplitste kerk in Engeland te plaatsen kon Hendrik VIII met Anna Boleyn trouwen. Zij zou hem trouwens ook geen zoon geven; wel een dochter, de latere koningin Elisabeth I. Zo was hij niet alleen hoofd van het land, maar ook hoofd van de kerk, welke in die tijd veel macht had. Op deze manier werd de macht van Hendrik alleen maar verder uitgebreid.

Book of Common Prayer

Thomas Cramner, de eerste anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, introduceert in 1548 het Engelstalige Book of Common Prayer. Dit is het handboek voor de liturgie die in de kerkdiensten van de Anglicaanse Kerk wordt gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden bevat het meer dan alleen gebeden. In het Book of Common Prayer staan de teksten voor de verschillende liturgische handelingen en modellen voor de inrichting van de kerkdiensten. Daarnaast zijn er voorschriften voor de inrichting van de kerk en de kleding van de liturgen.

Bloody Mary

Bloody Mary, oftewel Maria Tudor, komt in 1553 aan de macht. Zij was de oudste dochter van Hendrik VIII en zijn eerste echtgenote Catharina van Aragon. Haar voornaamste doel was Engeland terug te brengen bij de Katholieke Kerk. Zij dankt haar bijnaam aan de felle bestrijding van de protestanten waarbij velen veroordeeld werden tot de brandstapel. Zo ook Cramner. Daarmee heeft hij in de anglicaanse traditie de status van martelaar en een soort heilige verworven. Nadat Mary door haar echtgenoot Filips II is verlaten en de zo gewenste katholieke troonopvolger er niet kwam, draaide ze door en stief kinderloos op 17 november 1558, vermoedelijk aan een hersenaandoening. Zij werd opgevolgd door haar halfzus Elizabeth I van Engeland. Elizabeth streefde naar een tolerant godsdienstklimaat in haar koninkrijk. In 1563 slaagde zij erin af te rekenen met de religieuze onrust, waarmee zij een dreigende religieuze oorlog voorkwam.

Vrijheid van godsdienst

Er bestaat volledige vrijheid van godsdienst maar de staatskerk van Engeland is de Church of England. De Koning(in) moet lidmaat zijn van de Church of England en moet bij de troonsbestijging beloven de kerk te beschermen. Tegenwoordig telt de Anglicaanse kerk 75 miljoen leden verspreid over de gehele wereld. Het grootste aantal leden, 42 miljoen, woont in Engeland.

Verschillen Anglicaanse kerk en de Rooms Katholieke kerk

De twee grootste onoverbrugbare verschillen tussen de Anglicaanse kerk en de Rooms-Katholieke kerk van Rome zijn:

  • Het hoofd van de Anglicaanse kerk is tevens het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk.
  • Sinds 1534 is in de Anglicaanse kerk het celibaat niet meer verplicht.
  • Het ambt van priesterschap kan ook door vrouwen worden vervuld. Sinds 1986 kunnen vrouwen gewijd worden tot diaken, sinds 1993 tot priester en sinds 2005 tot bisschop.

 

Leave a Reply