Oranjemarsen in Noord-Ierland

Ieder jaar tussen maart en oktober worden ruim tweeduizend openbare parades / oranjemarsen in Noord-Ierland gehouden door de broeders van de Oranje Orde oftewel Orange order. Op 12 juli, The Twelfth, wordt door de Oranje Order The Battle of the Boyne van 12 juli 1690 herdacht.  De overwinning van King Billy, zoals de Engelse protestanten Willem III noemen, op zijn schoonvader, de katholieke koning James II. Deze Oranjemars is het jaarlijkse hoogte punt van de parades en zorgt voor spanningen tussen katholieken en protestanten. Op deze nationale feestdag zijn de meeste bedrijven en publieke instellingen gesloten.

Battle of the Boyne

Al vanaf het moment dat Hendrik VIII in 1534 de Anglicaanse kerk stichtte, stonden katholieken en protestanten tegenover elkaar. In 1685 werd de katholieke James II koning van Engeland. Het rooms-katholieke geloof werd de nationale godsdienst en dat beloofde niet veel goeds voor de Ierse protestanten. Omdat er een katholieke troonopvolger op komst was, moest er snel iets gebeuren. De protestanten riepen de hulp in van James’ oudste dochter Mary Stuart en vroeg haar om koningin van Engeland te worden.

Mary, die in tegenstelling tot haar vader, protestant was, was getrouwd met de Nederlandse stadhouder Willem III. Het lukte hem om James II uit Londen te verjagen en Willem III en Mary Stuart bestegen de Engelse troon. Dit wordt de Glorious Revolution genoemd. James had ondertussen in Ierland een katholiek leger op de been gebracht en hij daagde Willem III uit. Ze troffen elkaar op 12 juli 1690 bij de rivier de Boyne bij de Ierse plaats Drogheda. Willem won glorieus de slag en zijn vijanden trokken zich terug. James II vluchtte naar Frankrijk.

Oranjemarsen in Noord-Ierland

De Oranjeorde werd in 1795 opgericht in Loughall, in het graafschap Armagh en bestaat nu uit duizenden loges, vergelijkbaar met vrijmetselaarsloges. Zij organiseren vanaf 1796 de Oranjemarsen. Tienduizenden Noord-Ierse protestanten nemen deel aan de traditionele Oranjemarsen. Het zijn veelal wat oudere mannen met bolhoeden, oranje sjerpen en paraplu’s. Door de katholieken worden deze marsen als provocerend beschouwd en er doen zich dan ook regelmatig ernstige ongeregeldheden voor.

De kleur oranje

Met de kleur oranje tonen de Oranjemannen hun waardering voor onze stadhouder Willem III van Oranje die hun koning Willem III van Engeland, Ierland en Schotland was. Echter, voor de katholieke Ieren is het een pijnlijke herinnering aan de nederlaag van 1690. De viering van de historische gebeurtenissen vergroot de kloof tussen de protestantse en rooms-katholieke bevolkingsgroep in Noord-Ierland. De Ierse nationale driekleur is groen, wit én oranje.

Leave a Reply