Overstromingen in Engeland

De laatste jaren hoor je steeds vaker van hevige overstromingen in Engeland. Ook dit jaar is het weer raak. Door hevig regenval zijn de afgelopen tijd honderden mensen geëvacueerd. Het lijkt een terugkerend probleem voor de Britse autoriteiten, een probleem waar zelfs het leger voor wordt ingezet om het beheersbaar te houden.
De overstromingen zorgen niet alleen voor natte voeten, onbewoonbare huizen, verloren akkerbouw maar ook het drinkwater is niet langer veilig. De inschatting is dat de Britten rekening moeten houden met jaarlijks terugkerende natte voeten als gevolg van klimatologische veranderingen. Daarbij ontberen de Britten een goed opgezet watermanagementprogramma zoals de Nederlanders dat kennen en een natte voeten scenario schets zich.

De oorzaken van de overstromingen in Engeland

De oorzaken van de overstromingen zijn een combinatie van factoren. Een belangrijke factor zijn de weersomstandigheden die veranderen. Het regent aanzienlijk meer en langer waardoor rivieren sneller buiten hun oevers treden. Met name in gebieden waar meerdere rivieren bij elkaar komen is de capaciteit om al het regenwater af te voeren onvoldoende.

Een tweede oorzaak van de overstromingen in Engeland ligt hem in het feit dat “bescherming” tegen het water niet echt in de Engelse cultuur zit ingebakken. Vergelijkt men dit met Nederland waar het gevecht met het water in ons DNA zit. De uitgebreide bouwwerken en waterschappen die wij kennen houden zich al honderden jaren bezig met het beteugelen van al het water geweld.

Een derde oorzaak zijn bezuinigingen van de laatste jaren op de Environment Agency, de milieudienst verantwoordelijk voor bescherming tegen het water. Deze dienst is mede verantwoordelijke voor onderhoud van dijken, dammen en waterkeringen. Essentiele onderdelen van een goede bescherming tegen het water.
Een laatste oorzaak is dat gemeenten te vaak land bestempelen voor de bouw van kantoorlocaties en woningen, zonder dat rekening wordt gehouden met natuurlijke wateropvang. Als gevolg staan huizen en kantoren vaak op risicolocaties bij veel regenval. Meer kennis over dit onderwerp zou al veel problemen voorkomen.

Zijn er oplossingen voor de overstromingen in Engeland?

Alles is op te lossen. Dammen en dijken kunnen worden verhoogd, rivieren kunnen worden verbreed of worden uitgediept, meer uiterwaarden aan leggen, rivieren omleggen. Zoals gezegd, alles kan. Echter aan alles zit een prijskaartje en geld is vaak een eerste struikelblok. Het vergroten van kennis op dit onderwerp is ook een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van overstromingen in de toekomst.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.