Slag bij Chatham

Op 13 juni 2017 is het 350 jaar geleden dat de historische zeeslag bij Chatham plaatsvond. Ter gelegenheid hiervan willen Nederlandse zeiljachten op die dag in juni bij Vlissingen de Noordzee oversteken om deze slag van Michiel de Ruyter te herdenken. Voor De Nederlandse Vereeniging van kustzeilers is de tocht naar Chatham een van de hoogtepunten van dit jaar.  In deze blog leest u meer over de aanleiding van de slag bij Chatham en de herdenking hiervan dit jaar.

Herdenking slag bij Chatham

Op maandag 12 juni verzamelen de zeilers in de haven van Vlissingen, de geboortestad van Michiel de Ruyter. Met uitgaande tij vertrekken de zeilboten op dinsdag 13 juni naar zee richting Medway. Alle zeilboten samen willen bij Medway zorgen voor een indrukwekkende invaart en de rivier vol leggen met Nederlandse vlaggen. Meer weten over de zeiltocht naar Chatham? Kijk op de site van de Nederlandse Vereeniging van Kunstzeilers. Ook in Medway zelf wordt van 8 tot en met 17 juni de zeeslag herdacht met diverse evenementen.

Slag bij Chatham

Tijdens de Tweede Engelse oorlog voer op 22 juni 1667 de Nederlandse vloot onder leiding van Michiel de Ruyter ’s nachts de rivier de Medway op. Daar stak hij de Britse oorlogsvloot in brand en nam het Britse vlaggenschip de Royal Charles mee naar Nederland. Hij bracht de Engelse vloot hiermee een flinke slag toe en bespoedigde daarmee het einde van de Tweede Engelse Oorlog. De Slag bij Chatham wordt door de Engelsen ‘The Battle of Medway’ genoemd. Het is het meest glorieuze moment uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Maar wat was de aanleiding?

Oorlogen met Engeland

Aanleiding voor deze oorlogen was vooral economisch van aard. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft in de tweede helft van de 17e eeuw drie oorlogen met Engeland gevoerd: de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654), de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) en de Derde Engelse Oorlog (1672-1674). De zeeslag bij Lowestoft (1665) en de Tweedaagse zeeslag (1666) waren een duidelijke overwinning voor de Engelsen.

Tweede Engelse oorlog

Deze zeeslag speelde zich geheel op zee af. De aanleiding tot de Tweede Engelse Oorlog was een aanval op 29 december 1664 van de Engelsen op een Nederlandse vloot die terugkwam uit Smyrna. In januari 1665 verklaarde Engeland de Republiek de oorlog omdat de Engelse koning Charles II de zeer succesvolle handel van de Republiek wilde inperken.

Tocht naar Chatham

De zeeslagen tijdens de Tweede Engelse Oorlog verliepen voor de Republiek zeer positief, waarbij de Tocht naar Chatham het meest bekend is geworden. Engeland was ernstig verzwakt door twee grote rampen, namelijk de uitbraak van de pest (zwarte dood) en in 1666 de grote brand in Londen. Charles II had acute geldproblemen en was genoodzaakt zijn vloot in te krimpen.

De Tocht naar Chatham vond niet plaats op zee maar op de Medway, een zijrivier van de rivier de Theems. Hier hadden de Engelsen hun vloot werkeloos aan wal liggen. Dit bood een ideale mogelijkheid om ze een gevoelige nederlaag toe te brengen. De vloot onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter vertrok op 4 juni 1667 van de Nederlandse kust en bereikte na twee dagen de monding van rivier de Theems. De vloot werd aangevoerd onder toezicht van Cornelis de Witt omdat De Ruyter ziek was geworden.

Versperring

Om de doorgang te versperren brachten de Engelsen hun schepen tot zinken. Een zware ketting, die over de Theems was gespannen en bedoeld was om vijandelijke schepen tegen te houden, werd door de Nederlanders kapot gevaren. De versperring en een kleine batterij met wat stukken geschut werden onschadelijk gemaakt waarna de Engelse vloot onbeschermd lag.

Plunderingen

Chatham werd ingenomen. De Nederlandse schepen richtten hier een enorme verwoesting aan door het in brand steken van 15 linieschepen. Ook dok- en scheepswerken werden met de grond gelijk gemaakt. De HMS Royal Charles werd als buit meegenomen naar Nederland. De achtersteven (de spiegel) hangt nog altijd in het Rijksmuseum te Amsterdam. De tocht naar Chatham maakte een einde aan de Tweede Engelse Oorlog en op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda ondertekend.

 

Leave a Reply