St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s Cathedral ofwel de kathedraal van St. Paul speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke leven van de Londenaren. Het is een van de grootse kathedralen in Europa en de koepel wordt in grootte enkel overtroffen door de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het gebouw zoals het er nu uitziet, werd ontworpen door Sir Christopher Wren. De bouw werd afgerond in 1710. Tot in 1962 was St. Paul’s Cathedral het grootste gebouw in de stad Londen. Op 2 december 1697 werd het koor geopend en de eerste dienst gehouden. Hoewel de Britse koninklijke familie gewoonlijk haar huwelijken, begrafenissen, kroningen en herdenkingen doet plaatsvinden in Westminster Abbey, was St. Paul’s Cathedral de locatie van het huwelijk van kroonprins Charles met Lady Diana Spencer.

Geschiedenis St. Paul’s Cathedral

De St. Paul’s Cathedral heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Vijf verschillende kerken werden op deze plaats gebouwd. De eerste kerk, gewijd aan de apostel Paulus, werd reeds in 604 in hout bovenop de top van een heuvel gebouwd. De kerk werd opgericht in opdracht van koning Ethelbert van Kent voor Mellitus, de bisschop van de Oost-Saksen. Dit houten gebouw brandde af in 675 en werd tien jaar later opnieuw opgebouwd. Het werd echter in 962 alweer vernietigd door de Vikingen. Een nieuw, stenen gebouw kwam ervoor in de plaats. De eerste christelijke kathedraal werd gebouwd op de plek van de huidige St. Paul’s, op het hoogste punt van de stad. De kerk was de zetel (Latijn cathedra) van bisschop Mellitus.  De kerk werd in 1087 opnieuw verwoest door een brand, maar het werd telkens terug opgebouwd. Deze keer namen de Normandiërs, die in die tijd Engeland hadden veroverd, het initiatief tot de bouw van de grootste kathedraal ter wereld. Tegen de veertiende eeuw was de kerk uitgebouwd tot een van de indrukwekkendste en belangrijkste gotische kathedralen van Europa.

Grote brand

St. Paul’s Cathedral had de hoogste toren in Engeland tot die in 1561 na een brand als gevolg van blikseminslag verloren ging. De toren werd niet herbouwd en het gebouw raakte in verval en stond op de nominatie om gesloopt te worden. In de nacht van 2 september 1666 brak de Grote Brand van Londen uit. Vier vijfde deel van Londen werd door de brand verwoest. 13.200 Huizen en 89 kerken, waaronder de St. Paul’s Cathedral, werden verwoest. Het enige monument in de kerk dat nog dateert van voor de Grote Brand van 1666 is de tombe van John Donne uit 1631. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de kathedraal doelwit van Duitse bombardementen tijdens de Blitz, en werd ook geraakt door een bom op 9 oktober 1940, maar de schade bleef beperkt.

Christopher Wren

In 1665 maakte Christopher Wren plannen voor een grondige restauratie van de St. Paul’s Cathedral die door de Grote Brand geen doorgang vonden. Door de brand was er in Londen de mogelijkheid ontstaan om de stad opnieuw op te bouwen, passend bij de groeiende wereldmacht die Engeland steeds meer vergaarde. In 1669, drie jaar na de brand, werd Christopher Wren aangesteld als bouwmeester met als taak een nieuwe kerk te bouwen ter vervanging van de verwoeste kathedraal. Wren was er snel bij met zijn ontwerp voor een nieuwe kathedraal. Zijn eerste ontwerpen werden afgekeurd, omdat ze als ‘ongebruikelijk’ werden beschouwd. In 1675 werd zijn derde plan goedgekeurd en kon begonnen worden met de bouw.

De kerk

De kathedraal werd in een relatief korte tijdsspanne afgewerkt een unicum voor een kathedraal van die omvang. De eerste steen werd op 21 juni 1675 gelegd en de laatste steen in 1708 door de zoon van de architect, Christopher Wren junior. Het gebouw werd voltooid tijdens het leven van de architect. In 1710 was het gebouw volledig voltooid. Sir Christopher Wren overleed in 1723 en werd in zijn eigen kathedraal begraven.

Crypte

Veel beroemdheden vonden hun laatste rustplaats in crypte van de kerk. Zo is er de tombe van de hertog van Wellington, die Napoleon in Waterloo versloeg, en de tombe van admiraal Nelson, die sneuvelde tijdens de Slag bij Trafalgar. Daarnaast liggen er nog een aantal kunstenaars begraven evenals Christopher Wren zelf. Recentere begrafenissen zijn die van Winston Churchill in 1965 en in 2013 van Margaret Thatcher. Bij de uitvaart van de grote oorlogsleider luidde de “Great Tom”, de grootste klok van de kathedraal, hetgeen alleen pleegt te gebeuren bij de dood van vorstelijke personen en bisschoppen. In de crypte bevindt zich ook een schatkamer met waardevolle voorwerpen.

Bezoeken St. Paul’s

St. Paul’s Cathedral is open voor publiek, daar kan men de graftombes van de kathedraal bekijken. Ook kan een klim naar het hoogst toegankelijke balkon van de kathedraal worden gemaakt. Dit is echter een behoorlijke klim, dus neem er de tijd voor. Onderweg kom je overigens ook nog langs de Whispering Gallery, fluistergallerij (boven in de grote koepel) 530 traptreden hoog. De bijzondere akoestiek zorgt ervoor dat zelfs het zachtste gefluister aan de andere kant van de galerij te horen is. Eenmaal boven op de toren heb je een geweldig uitzicht over Londen. Bij mooi weer kun je grote delen van de stad zien.

Leave a Reply