Typisch Engelse sporten

De Britten zijn gek op sport zoals voetbal, rugby, darts en cricket.  Een deel hebben ze er zelfs van uitgevonden. Op Britse scholen is naast de reguliere uren veel tijd voorzien voor spel en sport. In de vorige eeuw was sport alleen weggelegd voor de rijken. Hieronder een paar typisch Engelse sporten.

Typisch Engelse sporten; cricket

Cricket is met stip een van de meest typisch Engelse sporten. Verondersteld wordt dat de sport rond 1600 in Zuidoost-Engeland is ontstaan, maar Franse historici menen dat de Engelsen de sport tijdens de Honderdjarige Oorlog, die duurde van 1337 tot 1453, van de Fransen hadden overgenomen. Dat laatste zou best nog eens waar kunnen zijn, want er gaat een verhaal dat meldt dat cricket in de dertiende eeuw werd uitgevonden door een stel jongens die met een boomstam een dwarsstang die bovenop een tuinhek lag, daarvan af probeerden te gooien. Het meest waarschijnlijk is dat cricket in de zeventiende eeuw door Vlaamse wevers in Engeland werd geïntroduceerd. Het woord cricket zou daarbij afstammen van de zin ‘met de krik ketsen’. Hoewel de populariteit van cricket in Engeland steeg, was dit spel in andere landen dan de Engelse kolonies nauwelijks bekend. In de achttiende eeuw was cricket uitgegroeid tot een van de favoriete sporten van de Britse aristocratie en iedereen kon de wedstrijden bezoeken. Tijdens deze wedstrijden werd veel gegokt en vaak braken hierbij ook opstootjes uit. Dat was een reden voor de Londense Thomas Lord om in de wijk Marylebone in 1787 een afgesloten cricketterrein in te richten.

De bijbehorende vereniging – de Marylebone Cricket Club of kortweg: MCC – introduceerde de eerste cricketwetten en beheert deze tot op de dag van vandaag. In 1880 vond in Engeland de eerste serieuze wedstrijd tussen de landenteams van Engeland en Australië plaats.  In Nederland werd het cricket in 1845 geïntroduceerd op een kostschool in het Zuid-Hollandse plaatsje Veur. Britse leraren die op de school waren aangesteld hadden de sport vanuit Engeland meegenomen. Sindsdien heeft het Nederlands Cricketelftal vier keer meegedaan aan een Wereldkampioenschap.

Typisch Engelse sporten; voetbal

In de Middeleeuwen werd er al een vorm van voetbal gespeeld. Het spel was veel wreder, en de wedstrijd kon wel een paar dagen duren. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was voetbal een typisch Engelse sport die uitsluitend werd beoefend door rijke jongetjes. Welgestelde industriëlen hadden tijd en ruimte om zich met sport bezig te houden. Ze richtten verenigingen op of stelden terreinen ter beschikking en het spel met de leren bal kon beginnen.  De officiële voetbalgeschiedenis begint in 1863 toen de Football Association werd opgericht in Engeland. Die maakte gebruik van de in 1848 vastgelegde Cambridge regels. De grote privéscholen sloten zich bij de organisatie aan. De Britten brachten ondertussen het voetbal naar andere delen van de wereld, met als gevolg de eerste internationale wedstrijd tegen Argentinië in 1867. De sport werd populair over de hele wereld en in 1904 werd de FIFA opgericht en ontstond er een internationale competitie.

Typisch Engelse sporten; rugby

Omdat voetbal op de Britse privéscholen steeds vaker werd gespeeld, moesten er regels worden gemaakt tijdens de wedstrijden.  De scholen zagen de sport als een manier om hun studenten fit en competitief te houden. Doordat verschillende scholen er verschillende versies op nahielden ontstonden er twee soorten van het spel: een waarbij slechts de voeten mochten worden gebruikt, voetbal en een waarbij de bal met de hand gedragen mocht worden, rugby. Volgens een bekende legende is deze typisch Engelse sport in 1823 begonnen toen William Webb Ellis, leerling van Rugby School in Engeland, tijdens een wedstrijd de bal oppakte en ermee naar de overkant van het veld rende. Vervolgens legde hij hem neer in het doel van de tegenpartij. Zo drukte hij de eerste try. De toeschouwers en spelers waren enthousiast over deze stunt en vanaf dat moment bestond rugby, genoemd dus naar de plaats waar de gebeurtenis zich afspeelde. Omdat er bij deze typisch Engelse sport geen vaste regels waren en conflicten uit de wereld te helpen werd in 1886 de International Rugby Football Board (IRFB) opgericht en in 1890 besloot men de regelgeving onder te brengen bij deze bond. Tijdens de Olympische Zomerspelen staat Rugby weer op het programma, maar dit keer zijn het de Rugby Sevens die men speelt. Een veel snellere, overzichtelijker en dynamischer vorm. Wereldkampioenschap Rugby. Ook in Nederland is rugby populair. Zo’n tachtig jaar geleden kwam rugby in Nederland. Er zijn nu ongeveer 6000 rugby-spelers en 110 club. Die clubs zijn allemaal aangesloten bij de rugby bond. Maar hier in Nederland gaat het niet om hoe groot de bond is maar om enthousiaste en aktieve leden.

Typische Engelse sporten; darts

Er is weinig bekend over de oorsprong van deze een van typisch Engelse sporten. Vast staat dat darts enkele honderden jaren geleden in Engeland voor het eerst gespeeld werd. Vermoedelijk is het uitgevonden door boogschutters, die tijdens de lange wintermaanden graag wilden blijven oefenen. En binnen oefenen met normale pijl en boog nam te veel ruimte in beslag, vandaar de kleine pijltjes. Er werden spelregels bij deze typisch Engelse sport bedacht en darten als binnensport was ontstaan. Het spelletje werd veel en vaak gespeeld en binnen de kortste tijd was het populairder dan voetbal. Darts werd gezien als kansspel en kansspelen waren in die tijd verboden daardoor was er weinig aandacht voor de sport bij de televisie, radio en kranten. Het dartspel werd veelal in pubs door de zogenaamde werkende klasse beoefend en werd gezien als een bezigheid die slecht voor de ontwikkeling was. In 1908 kwam darts stevig ter discussie te staan, toen een rechtbank in Leeds moest beslissen over de vraag: kansspel of niet? Een pubeigenaar uit Leeds kreeg het voor elkaar een demonstratie in de rechtbank te spelen en een speler wist direct drie darts in de dubbel 20 te krijgen. Om aan te tonen dat het geen geluk was geweest kregen de rechters eenzelfde herhaling. De rechters waren werkelijk verbaasd en vonnisten met de woorden: dit is géén kansspel. Voor darts betekende dit een belangrijke stap op weg naar volledige acceptatie, eerst als spel en later als sport.  In de jaren die daarna volgde werd de dartsport steeds populairder, tegen de tweede wereldoorlog organiseerde veel pubs regelmatig wedstrijden en hadden eigen teams. Ook in Nederland is darten een zeer populaire sport geworden. Sinds de overwinningen van postbode Raymond van Barneveld (Barney) op de Embassy (nu: Lakeside) is de Nederlandse dartssport in rap tempo gegroeid. Inmiddels heeft de NDB ongeveer 33.000 actieve leden, vele recreanten, ontelbare enthousiastelingen en is vrijwel elk café voorzien van dartsbaan. Meer weten over darts? Lees de blog

Overige sport gerelateerde blogs:

Wimbledon tennis

Highland Games

Leave a Reply