Visum vereiste voor het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft een strenge immigratiewetgeving. Als je geen Brits staatsburger bent bestaat de kans dat je een vergunning nodig hebt. In deze blog behandelen we de diverse visum vereiste voor het Verenigd Koninkrijk. Welke soort vergunning je nodig hebt is gebaseerd op je nationaliteit, doel van het verblijf en het land. Visums worden verschaft voor een verblijf van maximum 6 maanden.

 Er worden drie categorieën inzake ingangsvereisten onderscheiden:

  • EER-burgers (Europese Economische Ruimte): Deze categorie heeft geen vergunning nodig om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Europese Economische Ruimte (EER) omvat alle Europese landen inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Zwitserse burgers behoren ook bij deze categorie.
  • Niet-visumplichtige vreemdelingen: hebben enkel een toegangsvergunning nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan als ze er willen werken of wonen. Deze groep bestaat voornamelijk uit staatsburgers (bijv. in de V.S.).
  • Visumplichtigen: hebben sowieso een visum nodig om het Verenigd Koninkrijk te betreden.

Moet je een visum aanvragen dan kan dit via de volgende link: https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre. Er bestaat geen spoedprocedure.

WONEN EN WERKEN IN HET VERENIDIGD KONINKRIJK

Om te gaan werken in het Verenigd Koninkrijk heb je geen visum of andere vergunning nodig. Zolang je een nationaliteit hebt van een van de Europese lidstaten. Inwoners uit landen die bij de EER zijn aangesloten kunnen zonder visum in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen en werken.

STUDEREN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Wil je als Nederlandse of Belgische student stage gaan lopen in het Verenigd Koninkrijk dan heb je geen visum nodig. Dit geldt ook voor studenten met andere nationaliteiten, zolang je maar een Europese nationaliteit hebt. Heb je de nationaliteit van een Europees land en blijf je binnen Europa dan kun je reizen met een geldige ID-kaart of paspoort. Binnen de Europese Unie bestaat namelijk het recht van vrij verkeer van goederen en personen.

BREXIT

Het kan nog wel even duren maar vaststaat dat de Britten de Europese Unie gaan verlaten. En dit zal gevolgen hebben. Wat de precieze gevolgen zullen zijn is nog niet helder. Het is wel duidelijk dat het moeilijker zal worden om te gaan wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk. De Britten vinden immigratie een belangrijk punt en ze vinden de Europese regels waar ze nu nog aan voldoen, niet streng genoeg. Ook als je wilt gaan studeren in Engeland zal het een en ander wijzigen.

VERANDERINGEN VISUM VEREISTEN VOOR VERENIGD KONINKRIJK

Wat de veranderingen precies gaan inhouden, we zullen nog even moeten afwachten totdat de Brexit onderhandelingen zijn begonnen en er een richting is te ontwaren. Een van de mogelijke gevolgen is dat het collegegeld, toch al een van de hoogste van Europa, verder omhoog gaat. Waarmee het volgen van een studie aan een van de vele Britse universiteiten voor veel studenten nog verder weg lijkt.

TOT SLOT

Deze blog is bedoeld voor mensen die meer informatie willen over mogelijke visum vereisten als je gaat wonen, werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk. We proberen met de blog een duidelijk overzicht te geven aan de hand van de meest recente wetgeving. Doordat wetgeving echter constant aan veranderingen onderhavig is, zeker nu met de Brexit, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Kijk voor de meest actuele stand daarom altijd op de website https://www.gov.uk/.

Heb je nog meer tips over visum vereiste voor het Verenigd Koninkrijk, laat het ons weten.

Leave a Reply